PODMÍNKY PRONÁJMU OBYTNÝCH VOZŮ

Základní smluvní podmínky pronájmu obytného automobilu

1. Nájemce dokládá, že již završil věk 25 let a je vlastníkem řidičského oprávnění skupiny C déle jak 5 let.

2. Obytný automobil se předává první den dopoledne. Na čase předání se pronajímatel a nájemce dohodnou.

3. Obytný automobil se vrací do 18:00 posledního dne pronájmu, pokud se pronajímatel a nájemce nedohodnou jinak.Nájemné za obytný automobil je stanoveno dohodou smluvních stran a uvedeno ve smlouvě.

4. Nájemce uhradí rezervační poplatek ve výši nejméně 50 % z celkového nájemného za obytný automobil, a to do 5 pracovních dnů od předběžné rezervace.

5. V případě neuhrazení tohoto poplatku do 5 dnů se předběžná rezervace automaticky ruší.

6. Po uhrazení zálohy se rezervace stává závaznou a souhlasí s podmínkami uvedenými ve smlouvě o pronájmu, kterou dostane k náhlednutí emailem.

7. Doplatek za nájem uhradí nájemce nejpozději 3 dny před převzetím obytného automobilu na bankovní účet. Při platbě v hotovosti nejpozději v den převzetí obytného automobilu.Vratnou kauci složí nájemce v den převzetí obytného automobilu.

8. Pronajímatel si vyhrazuje právo z této kauce uhradit případné škody, které nelze pokrýt z havarijního pojištění vozidla, na uhrazení spoluúčasti na havarijním pojištění vozidla, na pokrytí nákladů spojených s odstraněním poškození věci či její ztráty.

9. Pronajímatel má právo kauci držet do doby vyřešení výše uvedených škod, poškození či ztráty.

10. V případě, že náklady na odstranění poškození věci či její ztráty jsou větší, než je složena kauce, je nájemce povinen škodu doplatit do celkové výše, a to do 10 pracovních dnů.